Členská schůze

Dovoluji si Vás pozvat na schůzi dne 26.11.2021 v 18 hod.
(pokud epidemiologická situace dovolí)
Program schůze :
1. platby členského příspěvku (ČKS navýšilo platby o 100,- kč)
2. cvičební rozvrh aktualizace
3. zprávy pokladníka a výcvikáře
4. zhodnocení uplynulého roku
5. diskuze a návrhy

Srdečně Vás zve za výbor Dana Budíková