DUO HOSTIVICE

Duo Hostivice je letošní jarní seriál dvojzkoušek rally obedience. 1. díl proběhl 24.března, 2. 7. dubna a poslední 5. května. Organizace se opětovně ujaly Dana Budíková a Jitka Freibauerová, které se vystřídaly i v roli rozhodčích. Každý závodník dostal už na úvod malý dáreček. Díky skvělé organizaci zkoušky probíhaly hladce a v přátelské atmosféře. Poslední dvojzkoušky byly s vyhlášením pořadí, takže na konci každé kategorie byla i „bedna“.

Všechny tři akce byly moc povedené, zvláštní poděkování patří zejména Daniele Borůvkové a jejímu synovi Václavovi, kteří, ač nečleni naší ZKO, ochotně přiložili ruku k dílu a jejich pomoc byla neocenitelná.

Kategorie RO Z
Kategorie RO1
Kategorie RO2