Rally obedience

Jistě jste již stihli zaregistrovat, že se v Čechách začíná rozvíjet nový sport – Rally obedience. Tento sport pochází z USA, jeho vznik se datuje r. 1990 a vytvořen byl panem harlesem Kramerem. Z USA se na konci 20. století začal šířit i do okolních států a následně i do Evropy. Vychází z obedience, nicméně je určen širokým masám psovodů, kteří chtějí nějak zaměstnat a pobavit svého psa, a ostatní zkoušky se jim zdají příliš těžké. Během provádění zkoušky může psovod na psa mluvit, povzbuzovat ho, chválit, dokonce v některých částech i odměňovat, takže mu dokáže bez ztráty bodů zařídit pohodu a komfort při cvičení. Je to sport v podstatě pro všechny, je otevřen i handicapovaným psovodům a psům (pokud jim provádění cviků nepůsobí bolest), kteří mají různé úlevy přizpůsobené jejich handicapu.

RO spočívá v obejití přesně určené trasy (parkuru) se psem u nohy a se splněním jednoduchých úkolů poslušnosti na jednotlivých stanovištích. Je to souboj rychlosti, přesnosti i strategie. Probíhá oficiálně ve 4 kategoriích podle pokročilosti (Z,1,2,3), vypisuje se též kategorie veteránů a neoficiálně i kategorie 0 pro začátečníky, kde lze psa odměňovat kdykoli během parkuru nebo mu jinak ulehčit. Úkoly jsou v nižších kategoriích opravdu vcelku jednoduché, je jich na trase 15 – 25 a zahrnují statické i dynamické cviky. Limit pro pobyt na parkuru je 4 minuty, ale reálně lze většinu parkurů odejít do 2 minut. Zajímavé je také bodování – každý tým má na počátku 100 bodů, od nichž se odečítají bodíky za chyby. Hodnocení je ovšem oproti klasické OB vcelku benevolentní, drobné chybky se tolerují.

Vše o RO najdete zde

Propagace tohoto sportu se u nás ujala zejména Dana Budíková, která si zároveň plní i úkoly a hospitace pro zkoušky na rozhodčí a vzala to zgruntu. Seznámení s R-OB už proběhlo během ledna, na únor a březen jsou naplánovány simulace zkoušek, tj. všechno bude tak, jako na zkouškách, jen všechno „nanečisto“ a po odejití parkuru si ho budete moci projít znovu s případnými opravami.

25.3.2023 pak proběhnou první oficiální závody RO na našem cvičáku.