Pf 2022

Letošní rok byl bohužel hodně okleštěný, co se týká výcviku i akcí a začátek následujícího zřejmě nebude o moc lepší. Přeji nám všem, abychom ten covid už konečně nějak porazili a mohli začít zase žít normální životy. Takže všechno nejlepší a ať nám pejsci štěkají!

Na cvičáku se na vás budeme těšit zase od 8. ledna.

Zrušení členské schůze

Vážení přátelé, bohužel k aktuální zhoršující se epidemiologické situaci jsme se jako výbor rozhodly, že zítřejší schůzi zrušíme. Rády bychom Vás všechny viděly, ale počkáme na příznivější situaci, kdy bude moct dorazit každý, aniž by se obával o své zdraví.

My se jako výbor sejdeme a připravíme pro Vás shrnutí letošního roku a aktuální informace, které bude potřeba projednat na schůzi následující, tu uspořádáme ihned, jak situace dovolí (v první polovině roku 2022).

Přejeme všem hlavně zdraví a také klidný konec letošního roku a doufáme, že se s Vámi brzy setkáme.

Členská schůze

Dovoluji si Vás pozvat na schůzi dne 26.11.2021 v 18 hod.
(pokud epidemiologická situace dovolí)
Program schůze :
1. platby členského příspěvku (ČKS navýšilo platby o 100,- kč)
2. cvičební rozvrh aktualizace
3. zprávy pokladníka a výcvikáře
4. zhodnocení uplynulého roku
5. diskuze a návrhy

Srdečně Vás zve za výbor Dana Budíková

Brigáda

Výbor klubu srdečně zve všechny členy na brigádu, která letos proběhne dvoukolově. Zájemci na jednotlivé termíny se prosím hlašte na FB stránce, ať máme trochu přehled. S sebou určitě pracovní oděv, rukavice, kdo může přivézt nářadí (lopaty, hrábě…), ať přiveze.

6.11. se budou upravovat venkovní prostory – hrabat listí, uklízet kolem kotců, natírat překážky…

14.11. budeme uklízet hlavně klubovnu a boudu s překážkami.

No borders popáté

5. ročník skvělého a výborně připraveného závodu No borders v Kladně se opět povedl. Počasí, jak na objednávku, krásný travnatý plac, k obědu výtečná pizza a v neposlední řadě také pohodová atmosféra a velmi hezké ceny.

V mistrovské kategorii OB3 nastoupila v konkurenci 4 psovodů Dana Budíková s Teidy a obstála přímo senzačně – kategorii vyhrála s hodnocením Velmi dobře a 230.5 body. Moc gratulujeme. Málokdo tuší, kolik hodin systematické a pilné práce je za tímto výsledkem. Teidinka do starého železa ještě rozhodně nepatří.

V kategorii OB2 startovala také Eva Vlasáková Šitnerová, jejíž Bela si ovšem vybrala své slabší chvilky a závod pojala jako den volné zábavy. Eva skončila 6.

Velký dík patří kromě ostatních v realizačním týmu také Radce Dacejové za vzorné stewardování a Pavlíně Fouskové a Danče Budíkové za obětavou pomoc.

Den pro děti s pejsky

Den pro děti s pejsky se opět vydařil. Byly připraveny soutěže pro děti samotné i se psy, všechny děti pilně sbíraly razítka a na konci si odnesly každé nějakou cenu. 

Fotodokumentaci pořídil Luboš Adamec, kterému tímto moc děkujeme. Fotky jsou na Rajčeti

Den pro děti a pejsky 2021

Letos se už počtvrté uskuteční Den pro děti a psy v neděli 5. 9. 2021 od 14 do 17 hodin.

Pro děti i jejich doprovod budou připraveny soutěže, občerstvení a projížďky na koních. Každé z dětí si odnese nějakou hezkou a dobrou odměnu. Děti mohou dorazit s pejskem i bez pejska.

Výsledky voleb

Vzhledem k rezignaci 2 členek výboru na sklonku loňského roku vyvstala nutnost doplňkových voleb. Bohužel v současné situaci nouzového stavu nejsme schopni se fyzicky sejít, proto byly v souladu s volebním řádem ČKS vypsány korespondenční volby. Volební lístky odevzdala nadpoloviční většina účastníků a výsledky jsou následující.

Do funkce jednatele byla zvolena paní Hana Lukešová, funkci místopředsedy bude zastávat paní Tereza Červinková. Odstupujícím členkám výboru Radce Dacejové a Pavlíně Fouskové děkujeme za jejich dosavadní práci pro klub.

Výbor v novém složení bude pracovat až do termínu řádných voleb.