Jarní minisemináře s Lubošem

Náš výborný instruktor Luboš Adamec pro členy (i nečleny) připravuje sérii odpoledních seminářů na různá témata.

22.května proběhl seminář s tématem Chůze na vodítku, účastníci si teoreticky vyslechli a prakticky zkusili různé „vodítkové hry“ a fígle, pomocí kterých nenásilně naučí psa chodit spořádaně na vodítku a netahat.

28.června následoval seminář týkající se agresivních a reaktivních psů – jaké jsou druhy agresivity (velmi důležitý poznatek) a jak s nimi konkrétně pracovat, aby soužití se psem bylo harmonické a hlavně pokud možno bezproblémové.

Semináře měly veliký úspěch, takže v přípravě je ošetření se souhlasem – jak připravit psa na různé ne úplně příjemné procedury, např. čištění uší, očí, zubů, stříhání drápků, ať už doma nebo na veterině. Termín bude vypsán na naší FB stránce.

Moc děkujeme Lubošovi za obětavost, s jakou se věnuje našim členům a zájemcům o vzdělávání.