Přeložení členské schůze

Členská schůze je přeložena na 3.12. od 16 hodin

Program je stejný:

1. Příspěvky – úhrada

2. Zpráva pokladníka – kdo byste chtěl tuto činnost převzít po Miládce, máte možnost se na schůzi o funkci ucházet

3. Zpráva z výcviku

4. Zhodnocení uplynulého roku

5. Plány na nový rok

6. Diskuze